Bestuur

Het bestuur van Focoss bestaat uit de volgende personen:

Piet Prins               (voorzitter)
Thijs Huijs             (penningmeester)
Walther Burg         (secretaris) bereikbaar via email: secretaris@focoss.nl

 

Activiteitencommissie 

Naast het bestuur is er een activiteitencommissie van een aantal leden die verantwoordelijk is voor het opstellen van het jaarprogramma en de presentatie van de clubavonden.
De commissie bestaat uit de volgende leden:
Peter van Brunschot
Ad van Erp           (secretaris)
Ria Smits
Walther Burg

De activiteitencommissie is bereikbaar via email, activiteitencommissie@focoss.nl

 Tentoonstellingscommissie
De tentoonstellingscommissie bestaat uit de programmacommissie aangevuld met de volgende leden:
George Nietsch