Haven Rotterdam

Zaterdag 11 mei gingen een aantal leden naar de havens van Rotterdam om daar foto’s te maken.
Naast enorme kranen, massa’s containers, grote zeeschepen en binnenvaartschepen was er naast vele honderden olie- en gastanks ook prachtige natuur te zien.
Een echt enorm groot terrein Zo zagen we ook de grote windmolenmasten met een diameter van zeker 6 meter!!
Een vrachtauto zou er gemakkelijk door kunnen rijden….
Onderweg en tussendoor natuurlijk ook tijd voor lekkere koffie-stops.

Leave a comment