Organisatie

Algemeen

Focoss is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 84281294
Elk verenigingsjaar wordt er een jaarvergadering belegd waarin het bestuur de leden bijpraat over de lopende zaken en de plannen voor het komende jaar.
Daarnaast biedt dit de leden de mogelijkheid om zaken in te brengen die men graag aangepast ziet of verbeterd wil hebben.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de club en heeft binnen de organisatie een aantal verantwoordelijkheden belegd bij de activiteitencommissie.
Het bestuur bestaat uit:
Walther Burg

Secretaris

Perry Gillis

Penningmeester

Piet Prins

Voorzitter

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit drie personen en verzorgt in die hoedanigheid de uitjes en samen met de secretaris de invulling van de clubavonden.
Peter van Brunschot
Eric Gravemeijer

Secretaris activiteitencommissie

Ben Hopman

Public Relations

Alle (externe) media uitingen bestaan naast Facebook, Instagram en Twitter ook uit het uitbrengen van een Focoss magazine.
Walther Burg

Social Media

George Nietsch

Designer Focoss media

Website

Up-to-date houden van de website.
Piet Prins

Webmaster