logo

Organisatie

Algemeen

Focoss is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 84281294

Elk verenigingsjaar wordt er een jaarvergadering belegd waarin het bestuur de leden bijpraat over de lopende zaken en de plannen voor het komende jaar.
Daarnaast biedt dit de leden de mogelijkheid om zaken in te brengen die men graag aangepast ziet of verbeterd wil hebben.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de club en heeft binnen de organisatie een aantal verantwoordelijkheden belegd bij de activiteitencommissie.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie verzorgt de invulling van de clubavond en deze wordt momenteel vervuld door het bestuur en is bereikbaar onder: activiteitencommissie@focoss.nl

Webteam

Up-to-date houden van de website.